NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:360直播 > 足球直播 > 德甲录像

德甲录像列表

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2023-06-02 德甲 斯图加特VS汉堡 3:0
2 2023-05-28 德甲 斯图加特vs霍芬海姆 1:1
3 2023-05-28 德甲 波鸿vs勒沃库森 3:0
4 2023-05-28 德甲 科隆vs拜仁慕尼黑 1:2
5 2023-05-28 德甲 柏林联合vs不莱梅 1:0
6 2023-05-28 德甲 沃尔夫斯堡vs柏林赫塔 1:2
7 2023-05-28 德甲 RB莱比锡vs沙尔克 4:2
8 2023-05-28 德甲 多特蒙德vs美因茨 2:2
9 2023-05-28 德甲 门兴vs奥格斯堡 2:0
10 2023-05-28 德甲 法兰克福vs弗赖堡 2:1
11 2023-05-22 德甲 勒沃库森vs门兴 2:2
12 2023-05-22 德甲 美因茨vs斯图加特 1:4
13 2023-05-22 德甲 奥格斯堡vs多特蒙德 0:3
14 2023-05-21 德甲 不莱梅vs科隆 1:1
15 2023-05-21 德甲 霍芬海姆vs柏林联合 4:2
16 2023-05-21 德甲 沙尔克vs法兰克福 2:2
17 2023-05-21 德甲 拜仁慕尼黑vsRB莱比锡 1:3
18 2023-05-21 德甲 柏林赫塔vs波鸿 1:1
19 2023-05-20 德甲 弗赖堡vs沃尔夫斯堡 2:0
20 2023-05-15 德甲 RB莱比锡vs不莱梅 2:1
21 2023-05-15 德甲 斯图加特vs勒沃库森 1:1
22 2023-05-14 德甲 国际米兰vs萨索洛 4:2
23 2023-05-14 德甲 多特蒙德vs门兴 5:2
24 2023-05-14 德甲 法兰克福vs美因茨 3:0
25 2023-05-14 德甲 沃尔夫斯堡vs霍芬海姆 2:1
26 2023-05-14 德甲 拜仁慕尼黑vs沙尔克 6:0
27 2023-05-14 德甲 柏林联合vs弗赖堡 4:2
28 2023-05-14 德甲 波鸿vs奥格斯堡 3:2
29 2023-05-13 德甲 科隆vs柏林赫塔 5:2
30 2023-05-08 德甲 多特蒙德vs沃尔夫斯堡 6:0
31 2023-05-07 德甲 不莱梅vs拜仁慕尼黑 1:2
32 2023-05-07 德甲 奥格斯堡vs柏林联合 1:0
33 2023-05-07 德甲 弗赖堡vsRB莱比锡 0:1
34 2023-05-07 德甲 霍芬海姆vs法兰克福 3:1
35 2023-05-07 德甲 门兴vs波鸿 2:0
36 2023-05-07 德甲 柏林赫塔vs斯图加特 2:1
37 2023-05-06 德甲 美因茨vs沙尔克 2:3
38 2023-05-06 德甲 勒沃库森vs科隆 1:2
39 2023-05-01 德甲 沃尔夫斯堡vs美因茨 3:0
40 2023-05-01 德甲 拜仁慕尼黑vs柏林赫塔 2:0
41 2023-04-30 德甲 法兰克福vs奥格斯堡 1:1
42 2023-04-30 德甲 柏林联合vs勒沃库森 0:0
43 2023-04-30 德甲 科隆vs弗赖堡 0:1
44 2023-04-30 德甲 斯图加特vs门兴 2:1
45 2023-04-30 德甲 沙尔克vs不莱梅 2:1
46 2023-04-30 德甲 RB莱比锡vs霍芬海姆 1:0
47 2023-04-29 德甲 波鸿vs多特蒙德 1:1
48 2023-04-24 德甲 门兴vs柏林联合 0:1
49 2023-04-24 德甲 勒沃库森vsRB莱比锡 2:0
50 2023-04-24 德甲 弗赖堡vs沙尔克 4:0
51 2023-04-23 德甲 多特蒙德vs法兰克福 4:0
52 2023-04-23 德甲 柏林赫塔vs不莱梅 2:4
53 2023-04-23 德甲 霍芬海姆vs科隆 1:3
54 2023-04-23 德甲 波鸿vs沃尔夫斯堡 1:5
55 2023-04-23 德甲 美因茨vs拜仁慕尼黑 3:1
56 2023-04-22 德甲 奥格斯堡vs斯图加特 1:1
57 2023-04-17 德甲 不莱梅vs弗赖堡 1:2
58 2023-04-17 德甲 沃尔夫斯堡vs勒沃库森 0:0
59 2023-04-17 德甲 柏林联合vs波鸿 1:1
60 2023-04-16 德甲 科隆vs美因茨 1:1
61 2023-04-16 德甲 斯图加特vs多特蒙德 3:3
62 2023-04-16 德甲 法兰克福vs门兴 1:1
63 2023-04-16 德甲 拜仁慕尼黑vs霍芬海姆 1:1
64 2023-04-16 德甲 RB莱比锡vs奥格斯堡 3:2
65 2023-04-15 德甲 沙尔克vs柏林赫塔 5:2
66 2023-04-10 德甲 门兴vs沃尔夫斯堡 2:0
67 2023-04-10 德甲 霍芬海姆vs沙尔克 2:0
68 2023-04-10 德甲 波鸿vs斯图加特 2:3
69 2023-04-09 德甲 柏林赫塔vsRB莱比锡 0:1
70 2023-04-09 德甲 美因茨vs不莱梅 2:2
71 2023-04-09 德甲 勒沃库森vs法兰克福 3:1
72 2023-04-09 德甲 多特蒙德vs柏林联合 2:1
73 2023-04-09 德甲 奥格斯堡vs科隆 1:3
74 2023-04-03 德甲 不莱梅vs霍芬海姆 1:2
75 2023-04-03 德甲 科隆vs门兴 0:0
76 2023-04-02 德甲 拜仁慕尼黑vs多特蒙德 4:2
77 2023-04-02 德甲 柏林联合vs斯图加特 3:0
78 2023-04-02 德甲 沃尔夫斯堡vs奥格斯堡 2:2
79 2023-04-02 德甲 沙尔克vs勒沃库森 0:3
80 2023-04-02 德甲 弗赖堡vs柏林赫塔 1:1
81 2023-04-02 德甲 RB莱比锡vs美因茨 0:3
82 2023-04-01 德甲 法兰克福vs波鸿 1:1
83 2023-03-20 德甲 勒沃库森vs拜仁慕尼黑 2:1
84 2023-03-20 德甲 美因茨vs弗赖堡 1:1
85 2023-03-20 德甲 柏林联合vs法兰克福 2:0
86 2023-03-19 德甲 奥格斯堡vs沙尔克 1:1
87 2023-03-19 德甲 波鸿vsRB莱比锡 1:0
88 2023-03-19 德甲 斯图加特vs沃尔夫斯堡 0:1
89 2023-03-19 德甲 多特蒙德vs科隆 6:1
90 2023-03-19 德甲 霍芬海姆vs柏林赫塔 3:1
91 2023-03-18 德甲 门兴vs不莱梅 2:2
92 2023-03-13 德甲 沃尔夫斯堡vs柏林联合 1:1
93 2023-03-13 德甲 不莱梅vs勒沃库森 2:3
94 2023-03-13 德甲 弗赖堡vs霍芬海姆 2:1
95 2023-03-12 德甲 沙尔克vs多特蒙德 2:2
96 2023-03-12 德甲 法兰克福vs斯图加特 1:1
97 2023-03-12 德甲 RB莱比锡vs门兴 3:0
98 2023-03-12 德甲 柏林赫塔vs美因茨 1:1
99 2023-03-12 德甲 拜仁慕尼黑vs奥格斯堡 5:3
100 2023-03-11 德甲 科隆vs波鸿 0:2

体育资讯

热门关键词